Theo đuổi sự thật và minh bạch vì sức khỏe cộng đồng

Sainath Suryanarayanan, Ph.D., Staff Scientist

Là Nhân viên Khoa học tại US Right to Know, Tiến sĩ Sainath Suryanarayanan mang đến kiến ​​thức và kinh nghiệm sâu rộng trong các nghiên cứu xã hội về khoa học và công nghệ, sinh học côn trùng, dược lý học phân tử và tế bào. Anh ấy là tác giả chính của Ong Vanishing: Khoa học, Chính trị và Sức khỏe của Ong mật (Nhà xuất bản Đại học Rutgers, 2017). Dựa trên các cuộc phỏng vấn sâu rộng, nghiên cứu dân tộc học và phân tích lưu trữ, Ong Vanishing cho thấy các tương tác lịch sử giữa các nhà côn trùng học trong các trường đại học cấp đất, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và các công ty nông nghiệp đã hình thành nên kiến ​​thức và sự thiếu hiểu biết đương đại về mối tương tác giữa thuốc trừ sâu và sức khỏe của ong mật. Những đóng góp của Sai trong các cuộc tranh luận về chính trị của tri thức và sự thiếu hiểu biết, vị trí của những người không phải là nhà khoa học trong việc sản xuất tri thức và các nghiên cứu đa loài đã xuất hiện trên nhiều tạp chí bao gồm Tham gia Khoa học Công nghệ & Xã hội, Nhân văn môi trường, Khoa học xã hộiKhoa học, Công nghệ & Giá trị Con người. Dự án sách hiện tại của ông xem xét nghiên cứu hành vi sinh học về xã hội côn trùng như một nền tảng quan trọng cho việc phát triển các lý thuyết và phương pháp tiếp cận liên quan đến cấu tạo của xã hội trong thời kỳ hậu gen.

Liên hệ Sai: sainath@usrtk.org
Theo dõi Sai trên Twitter: @sai_suryan

Theo dõi bản tin của chúng tôi. Nhận thông tin cập nhật hàng tuần trong hộp thư đến của bạn.