Tài liệu của FOI về nguồn gốc của SARS-CoV-2, các mối nguy hiểm của các phòng thí nghiệm nghiên cứu tăng cường chức năng và an toàn sinh học

In E-mail Chia sẻ Tweet

Quyền được biết của Hoa Kỳ là nghiên cứu nguồn gốc của SARS-CoV-2, và các mối nguy hiểm của các phòng thí nghiệm an toàn sinh học và nghiên cứu về chức năng, nhằm mục đích tăng khả năng lây nhiễm hoặc khả năng gây chết của các mầm bệnh đại dịch tiềm tàng. Chúng tôi đăng các bản cập nhật và phát hiện mới trên Blog về Mối nguy sinh học của chúng tôi.