Theo đuổi sự thật và minh bạch vì sức khỏe cộng đồng

Ghi Danh

Quyền được biết của Hoa Kỳ là một nhóm nghiên cứu điều tra phi lợi nhuận thực hiện các cuộc điều tra đột phá để vạch trần mức độ ảnh hưởng của lợi ích ngành công nghiệp hóa chất và thực phẩm đến sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi tin rằng công chúng xứng đáng được biết thêm về cách các cơ quan quản lý hoạt động - và không hoạt động - vì lợi ích công cộng; và tiền và quyền lực doanh nghiệp ảnh hưởng như thế nào đến cả việc nghiên cứu và ra quyết định theo quy định ở cấp tiểu bang và liên bang. Kể từ năm 2015, chúng tôi đã thu thập và công bố công khai hàng nghìn tài liệu của ngành và chính phủ chứa thông tin mà công chúng có quyền được biết.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, Quyền được biết Đánh giá, để tìm hiểu về công việc mới nhất của chúng tôi.

Cập nhật các vấn đề trong quá khứ của Quyền được biết Đánh giá.

* Yêu cầu bắt buộc


Theo dõi bản tin của chúng tôi. Nhận thông tin cập nhật hàng tuần trong hộp thư đến của bạn.