UC Davis đã kiện như một phần của cuộc thăm dò ảnh hưởng của ngành

In E-mail Chia sẻ Tweet

Jason Huffman, Kinh tế học, August 19, 2016

Đại học California, Davis, đã không phản hồi đầy đủ các yêu cầu hồ sơ công cộng của California nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của ngành nông nghiệp và thực phẩm đối với nghiên cứu của họ về thực phẩm biến đổi gen và thuốc trừ sâu, đơn kiện được đệ trình vào cuối ngày thứ Tư tại Quận Yolo, Calif., Tòa án. US Right to Know cho biết họ đã đệ trình 17 yêu cầu như vậy lên UC Davis kể từ cuối tháng 2015 năm 751 như một phần của cuộc điều tra lớn hơn về mối quan hệ giữa các ngành và nhiều trường đại học. UC Davis chỉ cung cấp XNUMX trang tài liệu để đáp ứng, nhóm cho biết, "trong khi các yêu cầu tương tự ở các trường đại học khác đã mang lại hàng nghìn trang mỗi tài liệu."

Xem bài viết