Nhóm cơ quan giám sát kiện buộc UC Davis lật lại hồ sơ công khai

In E-mail Chia sẻ Tweet

Diana Lambert, Sacramento Bee, August 19, 2016

Một nhóm người tiêu dùng đã đệ đơn kiện các quan nhiếp chính của Đại học California vào hôm thứ Tư cáo buộc UC Davis đang giữ lại hồ sơ công khai mà nhóm cần để nghiên cứu, theo đơn khiếu nại gửi lên Tòa án Thượng thẩm Yolo.

Đơn khiếu nại của US Right to Know, một nhóm phi lợi nhuận “theo đuổi sự thật và minh bạch trong hệ thống thực phẩm của Hoa Kỳ,” theo trang web của họ, cáo buộc rằng các nhân viên UC Davis đã không thực hiện các yêu cầu của Đạo luật Hồ sơ Công của California, một số đã được gửi đến tận 18 tháng trước.

Luật California cho phép công dân, cũng như giới truyền thông, có được hoặc kiểm tra hồ sơ từ các cơ quan tiểu bang mà không có sự chậm trễ hoặc cản trở vô lý.

“Đây là những hồ sơ công khai với những người nộp thuế trả tiền cho chúng,” Gary Ruskin, đồng giám đốc của US Right to Know, cho biết hôm thứ Năm. “Không có lý do gì để trì hoãn việc trả lời trong một năm rưỡi. Họ đang che giấu điều gì và tại sao họ lại giấu nó? ”

Xem bài viết