Quyên góp cho USRTK

$
Chọn Phương thức thanh toán
Thông tin cá nhân

Thông tin thẻ tín dụng
Đây là một khoản thanh toán được mã hóa SSL an toàn.

Chi tiết Thanh toán

Đóng góp: $25 One Time

Quà tặng của bạn được khấu trừ thuế theo luật cho phép. Mã số thuế của chúng tôi là 46-5676616. Bạn sẽ nhận được biên nhận qua email.

Để quyên góp qua đường bưu điện, hãy gửi séc của bạn đến: US Right to Know; 4096 Đại lộ Piedmont # 963; Oakland, CA 94611-5221

Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đang đăng ký để nhận cập nhật và cảnh báo từ Quyền được biết của Hoa Kỳ. Bạn có thể bỏ đăng kí bất cứ lúc nào.