பி.எம்.ஜே மருத்துவ மற்றும் அறிவியல் அறிக்கையிடலில் இரகசிய தொழில் செல்வாக்கை வெளிப்படுத்துகிறது

அச்சு மின்னஞ்சல் இந்த கீச்சொலி

செய்தி வெளியீடு

உடனடி வெளியீட்டுக்காக: ஏப்ரல் 5, 2017                                                    
மேலும் தகவலுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும்: கேரி ரஸ்கின் (415) 944-7350

மருத்துவ இதழ் பி.எம்.ஜே இன்று ஒரு கட்டுரையை வெளியிட்டார் சோடா மற்றும் உடல் பருமன் பிரச்சினைகள் குறித்து சாதகமான ஊடகக் கவரேஷனைப் பெற கோகோ கோலா கோ. மறைக்கப்பட்ட தாக்கங்களை எவ்வாறு பயன்படுத்தியது என்பது பற்றி.

“உடல் பருமன் தொற்றுநோய்களில் சர்க்கரை நுகர்வு விட உடற்பயிற்சி என்பது ஒரு பெரிய பிரச்சினை என்ற செய்தியுடன் ஊடகவியலாளர்களை மறைமுகமாக பாதிக்க தொழில் பணம் பயன்படுத்தப்பட்டது, தகவல் சட்டங்களின் கீழ் பெறப்பட்ட ஆவணங்கள் காட்டுகின்றன. சர்க்கரை இனிப்பு பானங்களின் சாதகமான செய்தி ஊடகத்தை உருவாக்கும் முயற்சியில் ஒரு அமெரிக்க பல்கலைக்கழகத்தில் கோகோ கோலா எவ்வாறு பத்திரிகை மாநாடுகளுக்கு நிதியளித்தது என்பதை ஆவணங்கள் விவரிக்கின்றன, ”என்று கட்டுரை கூறுகிறது.

தி பி.எம்.ஜே கட்டுரை பால் தாக்கர் எழுதியது, நுகர்வோர் குழு அமெரிக்க அறியும் உரிமை மூலம் பெறப்பட்ட ஆவணங்களின் அடிப்படையில், கிடைக்கிறது: http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1638.full

அக்டோபரில், பி.எம்.ஜே மற்றொரு கட்டுரையை வெளியிட்டது, இது அமெரிக்காவின் அறியும் உரிமையின் ஆவணங்களின் அடிப்படையில், கோகோ கோலா கோ மற்றும் நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையங்களுக்கு இடையிலான உறவுகள் குறித்து. அந்த கட்டுரை இங்கே கிடைக்கிறது: http://www.bmj.com/content/355/bmj.i5723.

அமெரிக்காவின் அறியும் உரிமை கார்ப்பரேட் உணவு அமைப்புடன் தொடர்புடைய அபாயங்கள் மற்றும் உணவுத் துறையின் நடைமுறைகள் மற்றும் பொதுக் கொள்கையில் செல்வாக்கு ஆகியவற்றை ஆராயும் ஒரு இலாப நோக்கற்ற அமைப்பு ஆகும். வெளிப்படைத்தன்மையின் தடையற்ற சந்தைக் கொள்கையை - சந்தையில் மற்றும் அரசியலில் - ஒரு சிறந்த, ஆரோக்கியமான உணவு முறையை உருவாக்குவதற்கு முக்கியமானதாக நாங்கள் ஊக்குவிக்கிறோம்.

-30-