Domaren har hårda ord för Monsanto

Skriva ut E-post Dela Tweeta

Domare Vince Chhabria utfärdat ett stickande svar till Monsantos förslag till sammanfattande bedömning på torsdag, där han i sin order uppgav att det fanns gott om bevis för att företagets glyfosatherbicider - nämligen Roundup - kunde ha orsakat käranden Edwin Hardemans cancer.

”För att bara ta ett exempel,” skrev domaren, ”stöder studien De Roos (2003) en slutsats att glyfosat är en riskfaktor för NHL, men Monsanto misslyckas med att nämna det i sin rörelse. Monsanto kan inte vinna på ett förslag till sammanfattande dom genom att helt enkelt ignorera stora bevis. "

Han sa också att det fanns "tillräckliga bevis" för att stödja ett straffrättsligt skadestånd mot Monsanto om juryn finner för Hardeman.

"Klagandena har lagt fram en hel del bevis för att Monsanto inte har tagit ett ansvarsfullt, objektivt tillvägagångssätt för säkerheten för sin produkt", sade domare Chhabria i sitt beslut.

Domaren drog slutsatsen: ”Även om bevisen för att Roundup orsakar cancer är ganska otvetydiga, finns det starka bevis från vilka en jury kan dra slutsatsen att Monsanto inte särskilt bryr sig om dess produkt i själva verket ger människor cancer, utan fokuserar istället på att manipulera allmänheten och underminera alla som väcker äkta och legitima farhågor om frågan. ”