Nature journal lägger till "Redaktörens anmärkning" och betonar oro över tillförlitligheten hos studier som kopplar pangolin coronavirus till ursprunget till SARS-CoV-2

Skriva ut E-post Dela Tweeta

Den 9 november 2020, USA: s rätt att veta frigörs e - postmeddelanden med äldre författare Liu et al. och Xiao et al., och personal och redaktörer på PLoS-patogener och Natur tidskrifter. Dessa studier har gett vetenskaplig tro på den zoonotiska hypotesen att coronavirus nära besläktade med SARS-CoV-2 cirkulerar i naturen och att SARS-CoV-2 har en vildkälla. Den 11 november 2020, Natur lade till följande anmärkning till Xiao et al.: s papper: ”Redaktörens anmärkning: Läsarna uppmärksammas på att oro har väckts om identiteten på de pangolinprover som rapporterats i detta dokument och deras förhållande till tidigare publicerade pangolinprover. Lämpliga redaktionella åtgärder kommer att vidtas när denna fråga är löst. ”

Anteckningen kan ses här: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2313-x