USRTK ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੋ

$
ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ SSL ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ.

ਬਿਲਿੰਗ ਵੇਰਵੇ

ਦਾਨ ਕੁੱਲ: $ 25 ਇੱਕ ਵਾਰ

ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਟੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ID ਨੰਬਰ 46-5676616 ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ.

ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ: ਯੂ.ਐੱਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ; 4096 ਪਾਈਡਮੈਂਟ ਏਵ. # 963; ਓਕਲੈਂਡ, ਸੀਏ 94611-5221

ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਐੱਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.