Dommer har harde ord for Monsanto

Skrive ut E-post Dele Tweet

Dommer Vince Chhabria utstedt et sviende svar til Monsantos forslag om kortfattet dom torsdag, og sa i sin rekkefølge at det var mange bevis for at selskapets glyfosatherbicider - nemlig Roundup - kunne ha forårsaket saksøker Edwin Hardemans kreft. 

"For å ta bare ett eksempel," skrev dommeren, "støtter De Roos (2003) -studien en konklusjon om at glyfosat er en risikofaktor for NHL, men Monsanto unnlater å nevne det i bevegelse. Monsanto kan ikke seirere på et forslag om kortfattet dom ved bare å ignorere store bevismateriale. ” 

Han sa også at det var ”tilstrekkelig bevis” for å støtte en straffetildeling mot Monsanto hvis juryen finner Hardeman. 

"Saksøkerne har lagt fram mye bevis for at Monsanto ikke har tatt en ansvarlig, objektiv tilnærming til sikkerheten til sitt produkt," uttalte dommer Chhabria i sin kjennelse. 

Dommeren konkluderte: “Selv om bevisene for at Roundup forårsaker kreft er ganske entydige, er det sterke bevis som en jury kan konkludere med at Monsanto ikke bryr seg spesielt om produktet faktisk gir mennesker kreft, men i stedet fokuserer på å manipulere opinionen og undergrave alle som reiser ekte og legitime bekymringer om problemet. ”