Jury valgt

Skrive ut E-post Dele Tweet

Advokater kastet bort tid på onsdag med å velge jury for neste ukes rettssak. Juryen består av 7 kvinner og to menn. For at saksøker Edwin Hardeman skal vinne sin sak, må juryens dom være enstemmig.

Saken blir prøvd i to faser. Hvis jurymedlemmer ikke finner fordel for saksøker i første fase, vil det ikke være noen andre fase. Se nedenfor, 10. januar 2019 innlegg, for mer forklaring på forskjellen i de to fasene.

I forkant av rettssaken har advokater for begge sider arkivert en felles liste over utstillinger de planlegger å presentere, eller "kan" presentere, som bevis under saksgangen. Listen har 463 sider og inneholder poster fra tiår gamle EPA-notater og e-postutveksling med Monsanto til nyere vitenskapelige studier.