USAs rett til å vite holdning til GMO

Skrive ut E-post Del Tweet

USAs rett til å vite er en forbrukergruppe. Vi er ikke imot genteknologi eller genetisk konstruerte matvarer eller avlinger; Vi tar til orde for en varsom og gjennomsiktig tilnærming for all ny matteknologi.

Ny matteknologi som involverer genteknologi bør bare fortsette med robuste tester for helse- og miljørisiko, samt med full gjennomsiktighet, inkludert klar merking på pakken, åpen tilgang til vitenskapelige data og avsløring av industriens innflytelse over vitenskap og akademia.

Genmodifiserte matvarer kan en dag gi fordeler for forbrukerne; på dette tidspunktet gjør imidlertid ikke det overveldende flertallet det.

De fleste genetisk konstruerte avlinger på markedet er designet for å gi toleranse mot herbicider, et trekk som gir rom for - og har resultert i - store økninger i bruk av herbicid på mais, soyabønner og andre avlinger. Denne bruken av store mengder herbicider gir bekymring for helserisikoen ved mat laget med disse avlingene. Flere vitenskapelige studier, og Verdens helseorganisasjons kreftforskningsenhet, har validert disse bekymringene.

Det er feil å rapportere at vitenskapen er avgjort på sikkerheten og fordelene ved genteknologi. For detaljer, se:

Medierapporter om at GMO-vitenskap er avgjort, er feil