De volgende neokoloniale goudkoorts? Afrikaanse voedselsystemen zijn de 'nieuwe olie', zeggen VN-documenten

Print E-mail* Deel Tweet

Planningsdocumenten voor de 2021 United Nations Food Systems Summit werpen een nieuw licht op de agenda achter de controversiële voedseltop dat honderden boeren- en mensenrechtenorganisaties boycotten​ De groepen zeggen dat belangen in de agribusiness en elitestichtingen het proces domineren om een ​​agenda door te drukken die de exploitatie van mondiale voedselsystemen, en vooral Afrika, mogelijk zou maken. 

De documenten, waaronder een achtergrond papier voorbereid voor dialogen op topconferenties en concept beleidsnota voor de top, in beeld brengen "Plannen voor de massale industrialisatie van Afrika's voedselsystemen", zegt Mariam Mayet, uitvoerend directeur van het African Center for Biodiversity (ACB), die de documenten aan US Right to Know heeft verstrekt.

De dialogen "zijn doof en blind voor de convergerende systemische crises waarmee we vandaag worden geconfronteerd, en de drastische urgente heroverweging die dit vereist", ACB zei in een verklaring.

Radicale verschuiving

A achtergrond papier opgesteld door de Economische Commissie voor Afrika van de VN, de Commissie van de Afrikaanse Unie, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN en partnergroepen voor een regionale dialoog over Afrikaanse voedselsystemen geeft details over de lopende plannen. Het document merkt op dat het is uitgegeven "zonder formele bewerking en alleen in het Engels vanwege te late indiening. "

Er is een "radicale transformatie verschuiving nodig", aldus de krant, om Afrika "uit het huidige slop van aanzienlijke import van voedsel van buiten Afrika" te halen. De krant vertelt over de erbarmelijke en verslechterende situatie in Afrika, waar 256 miljoen mensen honger lijden en meer dan de helft van de bevolking in delen van Oost-Afrika voedselonzekerheid heeft. De Covid 19-pandemie verergert de ongelijkheid en legt de kwetsbaarheid van het Afrikaanse voedselsysteem bloot.

Deze dynamiek creëert een noodzaak voor Afrikaanse regeringen om een ​​"stimulerende omgeving te creëren door verbeterd beleid en investeringen in collectieve landbouwgoederen, digitale oplossingen voor de landbouw op te schalen en innovatieve financieringsregelingen te ontwikkelen via publiek-private partnerschappen", aldus de krant.  

“Het is ook tijd om de investeringen te plaatsen waar ze het meest nodig zijn; Afrikaanse regeringen bijvoorbeeld, die miljoenen dollars aan publieke steun kanaliseren voor klimaatslimme landbouwinvesteringen ... en het gebruik van big data versterken om slimmere beslissingen op boerderijniveau te nemen over waterbeheer, het gebruik van meststoffen, het inzetten van droogtebestendige gewasvariëteiten en toegang tot markten. " 

Deze agenda sluit perfect aan bij de plannen van de landbouwchemische industrie, de Gates Foundation en haar belangrijkste landbouwontwikkelingsprogramma, de Alliantie voor een Groene Revolutie in Afrika, die Afrikaanse landen aanmoedigt om bedrijfsvriendelijk beleid te voeren en markten op te schalen voor gepatenteerde zaden, op fossiele brandstoffen gebaseerde meststoffen en andere industriële inputs die volgens hen nodig zijn om de voedselproductie te stimuleren. Deze groepen zeggen dat nieuwe technologieën in ontwikkeling en "duurzame intensivering" van de industriële landbouw de weg voorwaarts zijn.  

De plannen die in de documenten worden voorgesteld, zijn een "voorspelbare recycling" van "dezelfde valse oplossingen ... met dezelfde beperkte voordelen voor een beperkt aantal actoren", zei ACB in haar verklaring. 

"De doelstellingen zijn niet het transformeren van mondiale relaties met het welzijn van Afrikanen en onze ecologische systemen in het centrum, maar eerder om Afrika stevig te verankeren in mondiale relaties en ontwikkelingsnormen gedefinieerd door kolonialisme en neoliberale globalisering."

De 'nieuwe olie'

Delen van het VN-achtergronddocument lezen als een verkooppraatje voor investeerders en producten uit de agro-chemische industrie, maar zonder volledige openheid te geven over de problemen die deze producten soms veroorzaken. 

"Economieën die in de afgelopen vier decennia floreerden in Afrika, hebben dat gedaan door de exploitatie van minerale rijkdom, met name olie en gas die plaatselijk 'zwart goud' wordt genoemd", legt de krant uit. “Nu is het continent in beweging met [een] snel veranderende landbouw- en agribusinesssector die snel voor opwinding zorgt, evenals [een] centrale focus voor investeerders en het stellen van investeringsprioriteiten om te verschuiven naar de 'nieuwe olie' die het continent zal aandrijven. en bied de US $ 1 biljoen door 2030. " 

Een sectie met de titel 'de belofte van digitale en biotechnologieën en de transformatie van voedselsystemen', bespreekt 'het aanzienlijke potentieel voor het behalen van grote economische, sociale en ecologische voordelen van het gebruik van biotechnologieproducten ... In West-Afrika kunnen boeren bijvoorbeeld aanzienlijk profiteren vanaf de adoptie van Bt-katoen. " 

De paper verwijst niet naar het mislukte Bt-katoen-experiment in Burkina Faso, het eerste land in Afrika dat een grootschalig genetisch gemanipuleerd gewas voor kleine boeren adopteerde. Monsanto's Bt-katoen was bestand tegen insecten en leverde goede opbrengsten, maar kon niet dezelfde hoge kwaliteit leveren als de inheemse variëteit en het land verliet het genetisch gemodificeerde gewas.  

Het verhaal van Burkina Faso illustreert een “weinig bekend dilemma waarmee genetische manipulatie te maken heeft, " Reuters meldde​ “Voor de katoentelers van Burkina Faso was GM uiteindelijk een afweging tussen kwantiteit en kwaliteit. Voor Monsanto, wiens inkomsten van $ 13.5 miljard in 2016 meer waren dan het bbp van Burkina Faso, bleek het oneconomisch om het product nauw aan te passen aan een marktniche. "

overzicht van 20 jaar aan gegevens over Bt-katoen in India, dat vorig jaar werd gepubliceerd, bleek dat katoen een slechte indicator was voor opbrengsttrends en hoewel het aanvankelijk de behoefte aan pesticiden verminderde, "geven boeren tegenwoordig meer uit aan pesticiden dan vóór de introductie van Bt."

'Een Afrikaanse stem' 

"De wederopbouw van de voedselsystemen van de wereld zal ... afhankelijk zijn van een grootschalige toepassing van relevante technologieën en innovaties", aldus een concept beleidsnota gemaakt voor de top. Het document beschrijft twee webinars en een online discussie die tot doel hebben 'One Africa Voice' te smeden naar de voedseltop voor 'belangrijke spelveranderingen die nodig zijn om Afrikaans landbouwonderzoek en -ontwikkeling te versterken'.   

Het proces werd onafhankelijk van de top bijeengeroepen door het Forum for Agricultural Research in Africa, met de Alliance for a Green Revolution in Africa, de National Agricultural Research Systems en andere onderzoeks- en beleidsgroepen. Volgens Mayet zijn Afrikaanse voedselbewegingen niet betrokken bij de dialoog. 

Sleutels voor het transformeren van het voedselsysteem zijn volgens de beleidsnota het genereren van "effectieve vraag naar wetenschap, technologie en innovatie" van kleine boeren, en het aanmoedigen van Afrikaanse regeringen om meer middelen te investeren in landbouwonderzoek "en zijn producten, dwz technologieën en innovaties." 

Het document merkt op "de noodzaak om meer aandacht te besteden aan het verzamelen van gegevens en de ontwikkeling van analysecapaciteiten waaruit het rendement blijkt" van landbouwonderzoek voor ontwikkeling en aan "billijke beleidsformulering en implementatie, dwz beleid voor het afdwingen van eigendomsrechten, waaronder intellectuele eigendom. rechten, boeren belonen voor ecosysteemdiensten, zorgen voor veilige en gezonde voeding tegen betaalbare prijzen. "

De dialoog “lijkt een andere legitimerende ruimte te vertegenwoordigen voor het opbouwen van een eliteconsensus, die dan tijdens de VN-voedselsystemen-top zal worden gepresenteerd als de 'stem van Afrika' ... Een dergelijke stem zal echter verre van die van de gewone Afrikaanse werkende zijn, 'Zei ACB. "In plaats daarvan weerspiegelt het de prioriteiten van ontwikkelingsexperts die zijn afgestemd op de modernistische, technologiegedreven visies van verandering en transformatie, biotechnologiebedrijven, de agribusiness en de neoliberale, wereldwijde ontwikkelingsagenda."

"Afrika moet de betekenis van productiviteit in twijfel trekken, en de sociale relaties waarin kleine boeren echt een grotere productiviteit kunnen bereiken in relatie tot economisch welzijn en sociale en ecologische rechtvaardigheid."

Een CGIAR

De beleidsgevechten die samenkomen op de Food Systems Summit in 2021 dreigen "het mislukte industriële voedselsysteem te dwingen te voeden aan de publieke sector en de wereldlandbouw, en regeringen te binden aan een bedrijfsagenda die boeren, het maatschappelijk middenveld, sociale bewegingen en agro-ecologie marginaliseert", aldus een Rapport van februari 2020 van de ETC Group dat beschreef de dynamiek in het spel rond de top. 

Een belangrijke strijd betreft de toekomst van CGIAR, een consortium van 15 landbouwonderzoekscentra met meer dan 10,000 wetenschappers en technici op haar loonlijst en bijna 800,000 gewasvariëteiten in haar 11 genenbanken. Een vertegenwoordiger van de Gates Foundation en voormalig leider van de Syngenta Foundation leidt een voorgesteld herstructureringsplan om het netwerk te consolideren tot "One CGIAR" met een enkele raad met nieuwe bevoegdheden voor het bepalen van de agenda.

De voorgestelde herstructurering, volgens een brief van juli van het International Panel of Experts on Sustainable Food Systems, zou "Verminder de autonomie van regionale onderzoeksagenda's en versterk de greep van de machtigste donoren - van wie velen aarzelen om af te wijken van het pad van de Groene Revolutie." 

procédés, zei IPES, “lijkt op een dwingende manier naar voren te zijn gedreven, met weinig buy-in van de vermeende begunstigden in het mondiale Zuiden, met onvoldoende diversiteit binnen de binnenste cirkel van hervormers, en zonder voldoende aandacht te hebben voor de dringend noodzakelijke paradigmaverschuiving in voedselsystemen. "

Veel experts zeggen een paradigmaverschuiving is noodzakelijk weg van industriële landbouw en naar gediversifieerde, agro-ecologische benaderingen die de problemen kunnen aanpakken en beperkingen van het huidige industriële model, waaronder ongelijkheden, toegenomen armoede, ondervoeding en achteruitgang van ecosystemen. 

In 2019 te panel van experts op hoog niveau inzake voedselzekerheid en voeding want de VN beveelt aan om over te schakelen naar gediversifieerde voedselsystemen, machtsongelijkheden in voedselsystemen aan te pakken en te investeren in onderzoekssystemen die agro-ecologie ondersteunen als de weg vooruit. 

documenten 

Regionale dialoog: Afrikaanse voedselsystemen Zevende zitting van het Africa Regional Forum on Sustainable Development 4 maart 2021, Brazzaville, Congo Achtergronddocument, ECA, AUC, FAO, AUDA-NEPAD, WEP, UNICEF, IFAD, AfDB, Akademiya2063, RUFORUM (2021)  

Regionale dialoog: Afrikaanse voedselsystemen (agendapunt 9), Donderdag 4 maart, Economische en Sociale Raad van de VN

Beleidsnota, versterking van Afrikaans landbouwonderzoek en -ontwikkeling naar een verbeterd Afrikaans voedselsysteem, "One Africa Voice" naar de VN-top over voedselsystemen in 2021, FARA, subregionale onderzoeksorganisaties, NARS, AFAAS, AGRA, FANRPAN

Reactie ACB op de regionale dialoog over Afrikaanse voedselsystemen, dat plaatsvond tijdens de zevende zitting van het Africa Regional Forum on Sustainable Development, 4 maart 2021