پیگیری حقیقت و شفافیت برای بهداشت عمومی

اسناد دادگاه فدرال

چاپ پست الکترونیک (ایمیل) اشتراک گذاری توییتر

ادوین هاردمن علیه مونسانتو

اسناد عمومی MDL

دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای منطقه شمالی کالیفرنیا: 660 دادخواست است در انتظار شرکت مونسانتو در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در سانفرانسیسکو. پرونده ها برای رسیدگی به عنوان دعاوی چندگانه (MDL) تحت قاضی وینس چابریا ترکیب شده اند.مورد اصلی است3: 16-md-02741-VC.

مشترک شدن در خبرنامه ما. به روزرسانی های هفتگی در صندوق ورودی خود دریافت کنید.