اسناد FOI در مورد منشأ SARS-CoV-2 ، خطرات تحقیقات سودمند و آزمایشگاه های ایمنی زیستی

چاپ پست الکترونیک (ایمیل) اشتراک گذاری توییتر

حق ایالات متحده برای دانستن این است تحقیق در مورد ریشه های SARS-CoV-2 و خطرات آزمایشگاه های ایمنی زیستی و تحقیق در مورد عملکرد، که هدف آن افزایش عفونت یا کشندگی عوامل بیماری زا بالقوه همه گیر است. ما به روزرسانی ها و یافته های جدید را در مورد ارسال می کنیم وبلاگ Biohazards ما.