نظر دهید کوکا کولا و بافوئه ses پیشگویی در شفاف سازی dans les contrats de recherche

چاپ پست الکترونیک (ایمیل) اشتراک گذاری توییتر

استفان هورل ، لوموند، می 8، 2019

من توصیه می شود "toujours lire les petits caractères". Unice conisil avisé، surtout quand on signe un contrat de recherche avec Coca-Cola. C'est sous ce titre malicieux qu'une étude académique مواد منفجره و été publiée mercredi 8 ماه مه مجله سیاست بهداشت عمومی، une revue spécialisée en santé publique. انفجار اتومبیل el raconte ، پیشگیری از آپاپوی ، مقابله با تعامل با مشاغل عمومی ، خرید چند نوبت سودا از طریق چاپ و نشر در امپچر نشریه tout résultat qui lui déplairait.

مشاهده مقاله