بایر / مونسانتو ساکت کردن روزنامه نگاران ، فعالان و دانشمندان

چاپ پست الکترونیک (ایمیل) اشتراک گذاری توییتر

مارک اشتاینر ، شبکه اطلاع رسانی واقعی، آگوست 13، 2019

خبرنگار تحقیقی ، کری گیلام ، در مورد تلاش های بایر / مونسانتو برای بی اعتبار کردن کار وی و انحراف انتقادات در مورد گلیفوزات مسبب سرطان ، ماده اصلی در آفت کش های دور زدن صحبت می کند.

مشاهده مقاله