پیگیری حقیقت و شفافیت برای بهداشت عمومی

ثبت نام

حق ایالات متحده برای دانستن یک گروه تحقیقاتی غیرانتفاعی تحقیقاتی است که تحقیقات پیشگامانه ای را برای نشان دادن تأثیر منافع صنایع غذایی و شیمیایی قدرتمند بر سلامت عمومی انجام می دهد. ما معتقدیم که مردم مستحق دانستن اطلاعات بیشتر در مورد نحوه کار سازمان های نظارتی - و کار نکردن آنها - برای منافع عمومی هستند. و اینکه پول و قدرت شرکت ها چه در تحقیق و چه در تصمیم گیری نظارتی در سطح ایالت و فدرال تأثیر می گذارد. از سال 2015 ، ما هزاران سند صنعت و دولت حاوی اطلاعاتی را که عموم مردم حق دارند بدانند و به اطلاع عموم رسانده ایم.

برای خبرنامه ما ، حق بررسی دانش ، ثبت نام کنید برای یادگیری در مورد آخرین کار ما

با شماره های گذشته تماس بگیرید حق دانستن مرور.

* مورد نیاز اشاره


مشترک شدن در خبرنامه ما. به روزرسانی های هفتگی در صندوق ورودی خود دریافت کنید.